konferencja:Niezawodność i cyberbezpieczeństwo w przemyśle 4.0

Konferencja - 30 sierpnia 2018, Politechnika Warszawska

konferencja:Niezawodność i cyberbezpieczeństwo w przemyśle 4.0

Konferencja - 30 sierpnia 2018

konferencja:Niezawodność i cyberbezpieczeństwo w przemyśle 4.0

Konferencja - 30 sierpnia 2018
>

zakres

Diagnostyka procesów i systemów

Ocena bezpieczeństwa cybernetycznego

Diagnostyka usterek w pętlach sterowania

Warstwy zabezpieczające

Obniżenie kosztów usług

Konferencja o

Branże nie są bezpieczne przed rosnącymi cyberatakami, chyba że Indistrial Control Systems są bezpieczne. Platformy Przemysłowego Systemu Sterowania (ICS) mają wyższy poziom ryzyka cybernetycznego ze względu na szybki wzrost zagrożeń cybernetycznych. Przemysłowy System Kontroli, jednocześnie promując conectivity i komunikację jako istotne elementy wydajne rozwiązania biznesowe. Posiadamy strategie zabezpieczania spójności między systemem biznesowym a systemem kontroli przemysłowej (ICS) w sieciach korporacyjnych.

Rejestracja

Zamknięta

Poprzednie edycje - forum podczas CHEMSS 2016

Niezawodność i cyberbezpieczeństwo przemysłowych systemów sterowania

  • CHEMSS 2016

  • CHEMSS 2016

  • CHEMSS 2016

  • Niezawodność i bezpieczeństwo cybernetyczne w ramach Forum Kontroli Przemysłowej.

    CHEMSS 2016

  • CHEMSS 2016

  • CHEMSS 2016

Program i Prelegenci

Pobierz program
Our Clients
Amb. Krzysztof Paturej

Prezes zarządu, Międzynarodowe Centrum Bezpieczeńśtwa Chemicznego

Our Clients
Dr. Andrzej Kozak

Międzynarodowa Federacja Kontroli Automatycznej(IFAC NOC)

pobierz prezentację
Our Clients
Dr. Piotr Pacyna

Adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

pobierz prezentację
Our Clients
prof. dr hab. inż. Jan M. Kościelny

Scientist, Professor dr hab. Informatyka i robotyka, Politechnika Warszawska.

pracuje w Instytucie Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej. Prowadzi badania w zakresie metod i systemów diagnostyki on-line procesów przemysłowych oraz układów sterowania tolerujących uszkodzenia. Jest członkiem Komitetu Automatyki i Robotyki PAN oraz Technical Committee TC 6.4: Fault Detection, Supervision, and the Safety of Technical Processes of International Federation of Automatic Control.

pobierz prezentację
Our Clients
Prof. Oleksandr Potii

Zastępca Głównego Projektanta JSC Instytut Technologii Informatycznych, Charków.

Dr Aleksander V. Potii zajmuje się informacją i cyberbezpieczeństwem i jest autorem ponad 90 publikacji (w tym 4 książek). Brał udział w ponad 100 rozmowach i wykładach na międzynarodowych konferencjach i seminariach. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na cyberbezpieczeństwie, zarządzaniu bezpieczeństwem informacji i kryptografii, gdzie ma ponad 20-letnie doświadczenie, a także ocenę bezpieczeństwa informacji i poziom dojrzałości procesu bezpieczeństwa informacji. Pan Potii od 2008 roku jest doktorem nauk technicznych na temat systemu bezpieczeństwa informacji. Uczestniczył także w szeregu seminariów, konferencji i spotkań dotyczących bezpieczeństwa informacji. Otrzymał również cztery patenty. Jest profesorem Wydziału na Uniwersytecie Narodowym im. Karazina Charkowa i profesorem na Charkowskim Uniwersytecie Lotniczym. Jest wykładowcą takich kursów: "Międzynarodowa standaryzacja w dziedzinie bezpieczeństwa informacji", "Zarządzanie bezpieczeństwem informacji", "Teoria systemów i analiza systemów", "Teoria bezpieczeństwa informacji", "Kryptografia stosowana". Potii wziął udział w opracowaniu krajowych standardów kryptograficznych i harmonizacji międzynarodowych standardów na Ukrainie. Potii wziął udział w rozwoju wielu systemów bezpieczeństwa informacji obejmują policję bezpieczeństwa informacji i system Zarządzanie bezpieczeństwem informacji dla Krajowej spółki akcyjnej Naftogaz Ukrainy, Ministerstwo obrony, ukraiński system PKI. Pan Potii jest członkiem Rady Naukowej i Technicznej ds. Rozwoju Ministerstwa Sprawiedliwości PKI i członkiem rady publicznej Państwowej Służby ds. Bezpieczeństwa Specjalnego i Ochrony Informacji.

Obrona przed cyberatakami na Ukrainie i doświadczenia dla przemysłu.

pobierz prezentację
Our Clients
Ph.D. Witold SKOMRA

Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB)

pobierz prezentację
Our Clients
Mr. Ryszard Boroń

The Key Account Manager of EMERSON

Tendencja do stosowania powszechnie dostępnego sprzętu komputerowego i oprogramowania w systemach sterowania zwiększa ich podatność na cyberataki, które mogą być prowadzone zarówno z zewnątrz jak i od środka chronionej infrastruktury. W związku z tym coraz bardziej istotne staje się wykonanie rzetelnej oceny cyberryzyka i wykrycie potencjalnych luk w zabezpieczeniach .Dla opracowania proaktywnej strategii cyberbezpieczeństwa Emerson oferuje kompleksowy zestaw usług i produktów (Cybersecurity Solutions), w tym audyty, konsultacje i system zarządzania aktualizacjami. Zastosowane środki pomogą uniknąć nieplanowanych przestojów instalacji oraz zagrożeń zdrowia i życia pracowników.

pobierz prezentację
Our Clients
Paweł Zawadzki

Kierownik Projektu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Absolwent Uniwersytetu im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz Studiów podyplomowych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z zakresu organizacji i zarządzania dla kadr kierowniczych. W 2013 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W latach 1997-2014 zatrudniony w ANWIL S.A. Do 2006 r. związany z produkcją, gdzie zdobył doświadczenie praktyczne z zakresu obsługi, prowadzenia i sterowania procesami chemicznymi. Od 2006 r. do jego kompetencji należał między innymi nadzór nad grupą kapitałową, obsługa organów statutowych, jak również organizacja spółki. W latach 2011-2014 zarządzał programem zmniejszenia wskaźnika wypadkowości w ANWIL S.A. Obecnie zatrudniony na stanowisku Kierownik Projektu w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego. Odpowiedzialny jest między innymi za kwestie bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa procesowego w ramach zarządzania Programem „Bezpieczna Chemia” oraz zagadnienia związane z techniką.

pobierz prezentację
Our Clients
Dr. Roman Marzec,

Dyrektor ds. Bezpieczeństwa, Grupa LOTOS

pobierz prezentację
Our Clients
dr inż. Paweł Wnuk

Dyrektor ds. Bezpieczeństwa, Grupa LOTOS

pracuje w Instytucie Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej. W działalności badawczej skupia się na modelowaniu statyki i dynamiki procesów na potrzeby diagnostyki, oraz budową systemów IT/OT przeznaczonych do zadań zaawansowanego monitorowania i diagnostyki procesów przemysłowych. Autor lub współautor kilku dużych systemów informatycznych, m.in. systemu zaawansowanego sterowania i diagnostyki DiaSter, systemu identyfikacji modeli parametrycznych MITforRD, Centralny System Monitorowania Sztucznego Serca CMS2

pobierz prezentację

Kontakt

International Centre of Chemical Safety and SecurityPO Box 01-192 Leszno 8/1, warszawaPoland


Phone: +48 22 436 20 44

Info@iccss.eu

<